Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

OBVESTILA

PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE

Dne 03.01.2018 objavil Komunala Mozirje

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih DOBLETINA, ŽLABOR, KOKARJE, POTOK, LAČJA VAS, TRNOVEC, SPODNJE in ZGORNJE POBREŽJE ter HOMEC, ki se oskrbujejo iz vodohrana Kokarje, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

 

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.


PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE V LUČAH

Dne 03.01.2018 objavil Andrej Ermenc

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode v občini Luče, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Luče, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

 

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.


Nova storitev za občane občine Rečica ob Savinji

Dne 06.12.2017 objavil Andrej Ermenc

V sodelovanju Občine Rečica ob Savinji in JP Komunala Mozirje ter koncesionarja – družbo Koto je dogovorjeno, da lahko občani Občine Rečica ob Savinji živalske stranske proizvode kategorije 3, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo proizvodnjo predajo na lokaciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. Predaja omenjenih odpadkov je brezplačna, za plačilo vseh stroškov se je zavezala Občina Rečica ob Savinji, uporabniki pa se ob predaji morajo izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje z odpadki.


Obvestilo uporabnikom v večstanovanjskih objektih

Dne 25.07.2014 objavil Andrej Ermenc

OBVESTILO UPORABNIKOM V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH