Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

Motena oskrba s pitno vodo Završe, Kolovrat

Dne 18.01.2021 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode, v naseljih Završe in Kolovrat, da bo jutri v torek 19.1.2021 od 9:00h in predvidoma do 11:30h – zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodohranu in omrežju vodovodnega  sistema  popolna prekinitev dobave pitne vode!

PS : Zaradi omenjenih del se lahko zgodi, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje.

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.


Obvestilo

Dne 17.11.2020 objavil Komunala Mozirje

Zapore cest v občini Ljubno

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Zaradi izvajanja gradbenih del bo spremenjen prometni režim na nekaterih občinskih cestah na Janezovem polju.

Uvoz z lokalne ceste LK 221211 na javno pot JP 721161 bo onemogočen, nekaj časa bo vzpostavljena tudi popolna zapora tudi na LZ 221171.

Dostopi do objektov, zemljišč in parkirišč v območjih izvajanja del bodo omogočeni samo za pešce. Za vse, katerim bo onemogočen dostop do parkirišč, bo na voljo parkiranje na začasnem parkirišču.

Podrobnosti o delih, zaporah, fazah gradnje in začasnem parkiranju so objavljene na spletnih straneh občine Ljubno: https://www.ljubno.si/files/other/news/78/279798obvestilo%20Janezovo%20polje-9.10.2020.pdf

Občane prosimo za potrpljenje in razumevanje.


Zapora ceste v občini Rečica ob Savinji

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 31. 12. 2020, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, ureditve pločnika za pešce in območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici na JP 768261 in LC 267101, v različnih terminih izvedena občasna popolna zapora. Za vsako cesto posebej se v zgoraj navedenem terminu predvidi zapora 10 dni.

Obvozi so mogoči preko obstoječih državnih in lokalnih cest. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča.


Zapore cest v občini Mozirje

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje
  1. Zaradi izvajanja obnovitvenih del bo delna zapora ceste LK 267700 Mozirje – Rožnik. Delna zapora ceste z občasnimi 15. minutnimi popolnimi zaporami bo trajala od 21. 10. 2020 do konca gradnje, med 7:00 in 17:00 uro. Zapora je dovoljena do predvidenega dokončanja del, v primeru predčasnega dokončanja del pa se zapora odstrani.

Obvoza ni možno zagotavljati zato bo izvajalec del omogočil dovoz za intervencijska dela.