Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

ZAPORA CESTE – JP 782031 (Žlabor – Krajnik)

Dne 29.07.2022 objavil Peter Rušnik

Spoštovani!

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo v občini Nazarje dne 30. 7. 2022 med 7:00 in 17:00 kratkotrajna popolna zapora občinske ceste JP 782031 (Žlabor – Krajnik), zaradi sečnje in odstranitve lipe.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

JP Komunala d.o.o. Mozirje


ZAPORA CESTE – LC 430113 (Vransko – Lipa – Šmartno

Dne 29.07.2022 objavil Peter Rušnik

Spoštovani!

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo v občini Nazarje v času od 1. 8. 2022 do 31. 8. 2022 med 7:00 in 17:00 uro popolna zapora občinske ceste LC 430113 (Vransko – Lipa – Šmartno), zaradi sanacije plazu. Popolna zapora bo pri naslovu Rovt pod Menino 3.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

JP Komunala d.o.o. Mozirje


VARČEVANJE IN RACIONALNA UPORABA PITNE VODE

Dne 28.07.2022 objavil Andrej Kladnik

Spoštovani uporabniki vseh javnih vodovodnih sistemov v upravljanju JPK Mozirje!

Zaradi daljšega sušnega obdobja in posledično močnega zmanjšanja izdatnosti vodnih virov, po drugi strani pa tudi povečanja porabe pitne vode v zadnjih tednih – turizem, pozivamo in prosimo vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče, k skrajno racionalni uporabi in varčevanju s pitno vodo.

Prepovedano je pranje dvorišč in avtomobilov, polnjenje  bazenov ter zalivanje zelenic in druge nenamenske uporabe. Ukrep velja do preklica, spoštovanje ukrepa pa bo po potrebi preverjalo medobčinsko redarstvo.

Varčevalni ukrepi bodo v veljavi vse do normaliziranja izdatnosti vodnih virov.  Preklic ukrepov bo objavljen na spletni strani JPK Mozirje.

Nekaj osnovnih nasvetov za varčevanje s pitno vodo:

  • po vsaki uporabi vode dobro zapremo pipo,
  • redno preverjamo delovanje in po potrebi popravljamo pipe, WC količke za vodo in vodomerne števce,
  • pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajmo samo, ko sta polna posode oziroma perila,
  • skrajšamo čas tuširanja,
  • med umivanjem zob, miljenjem rok, britjem in šamponiranjem zapirajmo pipo,
  • ponovno uporabimo vodo, ki smo jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa (npr. za zalivanje lončnic, vrta …),
  • pralni ali pomivalni stroj prižgemo šele, ko je poln in uporabljamo varčne programe,
  • dvorišča pometemo, ne pomivamo jih z vodo oz. tlačnimi čistilci.

JPK Mozirje se vam zahvaljujemo za razumevanje in prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov.


ZAPORA CESTE – Kokarje

Dne 07.07.2022 objavil Peter Rušnik

Spoštovani!

Vse udeležence v prometu obveščamo, da bo v občini Nazarje dne 9. 7. 2022 in 11. 7. 2022 kratkotrajna popolna zapora občinske ceste LC 282022 (Kokarje), zaradi položitve cevi za odvajanje meteorne vode.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.

JP Komunala d.o.o. Mozirje


VARČEVANJE Z VODO

Dne 02.07.2022 objavil Andrej Kladnik

OBVEŠČAMO VAS, DA JE ZARADI SUŠNEGA OBDOBJA NA OBMOČJIH KOKARJE, POBREŽJE, HOMEC, OKONINA, RADMIRJE IN LJUBNO POTREBNA SKRAJNO RACIONALNA UPORABA VODE. NA TEH OBMOČJIH JE PREPOVEDANO ZALIVANJE ZELENIC, PRANJE AVTOMOBILOV, POLNJENJE BAZENOV IN DRUGE PORABE VEČJIH KOLIČIN VODE.

VSE PORABNIKE VODOVODNEGA OMREŽJA POZIVAMO, DA NAS NEMUDOMA OBVESTITE, ČE OPAZITE KAKRŠNOKOLI PUŠČANJE VODE NA ZUNANJIH INSTALACIJAH VODOVODA.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!