Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Plačila položnic preko trajnika (direktna obremenitev)

Dne 12.11.2012 objavil

obvestila strankam za SDD

Share on Facebook