Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Poročilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano

Dne 30.03.2017 objavil

JP Komunala Mozirje – letno poročilo o pitni vodi za 2016

Share on Facebook