Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Prekuhavanje pitne vode

Dne 26.11.2017 objavil

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih DOBLETINA, ŽLABOR, KOKARJE, POTOK, LAČJA VAS, TRNOVEC, SPODNJE in ZGORNJE POBREŽJE ter HOMEC, ki se oskrbujejo iz vodohrana KOKARJE, da je zaradi izdatnejših padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Obvestilo velja do preklica.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila…