Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Nova storitev za občane občine Rečica ob Savinji

Dne 06.12.2017 objavil

V sodelovanju Občine Rečica ob Savinji in JP Komunala Mozirje ter koncesionarja – družbo Koto je dogovorjeno, da lahko občani Občine Rečica ob Savinji živalske stranske proizvode kategorije 3, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo proizvodnjo predajo na lokaciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. Predaja omenjenih odpadkov je brezplačna, za plačilo vseh stroškov se je zavezala Občina Rečica ob Savinji, uporabniki pa se ob predaji morajo izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje z odpadki.