Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Preklic prekuhavanja pitne vode na VS Letošč

Dne 05.07.2019 objavil

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki, Gornji Grad, ter za uporabnike v Naseljih Okonina in Juvanje, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Letošč, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.