Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA LETOŠČ

Dne 22.07.2020 objavil

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki (Slatina), Gornji Grad (Podhom), ter za uporabnike v Naseljih Okonina in Juvanje v občini Ljubno, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Letošč, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za strpnost in razumevanje.