Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

PREKUHAVANJE PITNE VODE

Dne 09.07.2020 objavil

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu LETOŠČ, da je zaradi obilnih padavin v minulih dneh prišlo do zakasnele povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati. Priprava vode – kloriranje oz. dezinfekcija s plinskim klorom je potekala normalno in nemoteno, vendar ostaja tveganje, da je zaradi motnosti učinkovitost dezinfekcije padla in da so v vodi posledično lahko prisotni mikroorganizmi.

Ukrep prekuhavanja velja za naše uporabnike v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, delno Šmartno ob Paki in Gornji Grad, ter za uporabnike v Naseljih Okonina, Radmirje in Juvanje v občini Ljubno.


Obvestilo velja do preklica.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila…
Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo: