Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapore cest v občini Mozirje

Dne 19.10.2020 objavil

1. Zaradi izvajanja obnovitvenih del bo predvidoma do 7. 11. 2020, med 7.00 in 17.00 uro zaprta občinska cesta Mozirje – Vrhi – Trnavče.

Zapora bo polovična z občasnimi 15-minutnimi popolnimi zaporami. Zapora ceste in obvoz bosta označena z ustrezno prometno signalizacijo. V primeru predčasnega dokončanja del bo zapora odstranjena takoj.

2. Zaradi izvajanja obnovitvenih del bo delna zapora ceste LK 267700 Mozirje – Rožnik. Delna zapora ceste z občasnimi 15. minutnimi popolnimi zaporami bo trajala od 21. 10. 2020 do 15. 12. 2020, med 7:00 in 17:00 uro. Zapora je dovoljena do predvidenega dokončanja del, v primeru predčasnega dokončanja del pa se zapora odstrani.

Obvoza ni možno zagotavljati zato bo izvajalec del omogočil dovoz za intervencijska dela.