Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapori cest v občini Rečica ob Savinji

Dne 19.10.2020 objavil

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 31. 12. 2020, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, ureditve pločnika za pešce in območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici na JP 768261 in LC 267101, v različnih terminih izvedena občasna popolna zapora. Za vsako cesto posebej se v zgoraj navedenem terminu predvidi zapora 10 dni.

Obvozi so mogoči preko obstoječih državnih in lokalnih cest. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča.

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 19. 11. 2020, zaradi sanacije plazu na LC 267073, Žeronice Tišler – odcep Poljane, izvedena popolna zapora tega cestnega odseka. Obvoz je mogoč preko drugih javnih poti. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča vsak dan po 17. uri.