Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Cestna zapora v občini Nazarje

Dne 05.11.2020 objavil

Zaradi sanacije odvodnjavanja bo predvidoma od 9. 11. 2020  do 30. 11. 2020 delno zaprta občinska cesta LC 282010 (Šmartno – Brdo – Zg. Pobrežje) v območju parcele 111/4 KO 940 Šmartno ob Dreti.

Obvoz bo urejen.