Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

VARČEVANJE Z VODO

Dne 02.07.2022 objavil

OBVEŠČAMO VAS, DA JE ZARADI SUŠNEGA OBDOBJA NA OBMOČJIH KOKARJE, POBREŽJE, HOMEC, OKONINA, RADMIRJE IN LJUBNO POTREBNA SKRAJNO RACIONALNA UPORABA VODE. NA TEH OBMOČJIH JE PREPOVEDANO ZALIVANJE ZELENIC, PRANJE AVTOMOBILOV, POLNJENJE BAZENOV IN DRUGE PORABE VEČJIH KOLIČIN VODE.

VSE PORABNIKE VODOVODNEGA OMREŽJA POZIVAMO, DA NAS NEMUDOMA OBVESTITE, ČE OPAZITE KAKRŠNOKOLI PUŠČANJE VODE NA ZUNANJIH INSTALACIJAH VODOVODA.

HVALA ZA RAZUMEVANJE!