Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

PONOVEN POZIV K SKRAJNEMU VARČEVANJU IN RACIONALNI PORABI PITNE VODE – Vsa oskrbovalna območja v upravljanju JPK Mozirje – KRITIČNO STANJE LJUBNO IN V RADMIRJE

Dne 19.08.2022 objavil

Spoštovani uporabniki Javnih vodovodnih sistemov v upravljanju JPK Mozirje, predvsem uporabniki Ljubnega in Radmirja kjer je stanje resnično KRITIČNO!!!
Zaradi ekstremno dolgega sušnega obdobja, z zanemarljivimi količinami padavin in posledično močnega zmanjšanja izdatnosti vodnih virov in celo presahnitve nekaterih od teh, ponovno pozivamo k SKRAJNEMU varčevanju!
Predvsem na omenjenih območjih bomo v nasprotnem primorani uvesti redukcije z občasnim zapiranjem!!!
Iz našega telemetrijskege nadzora pretokov in porabe je jasno razvidno, da se dosedanji ukrepi niso kaj dosti upoštevali, kar pa je pripeljalo do situacije, ko bomo kot upravljalci javnih VS primorani poseči po omenjenih skrajnih ukrepih, saj enostavno v boju z naravo in vsem našim trudom ter možnimi resursi postajamo nemočni za zagotavljanje normalne oskrbe…
Tudi na vas spoštovani uporabniki apeliramo, da budno spremljate okolico, opozarjate morebitne kršitelje ob neustrezni uporabi in javljate morebitna puščanja ter sume na okvare. Prav tako pa prosimo, da preverite svoje interne inštalacije in vodomere.

STROGO PREPOVEDANO Z VODO IZ JAVNEGA VODOVODNEGASISTEMA JE:
pranje dvorišč in avtomobilov,
polnjenje bazenov,
zalivanje zelenic in vrtov,
druge nenamenske in ne nujne uporabe.

Ukrepi veljajo do preklica, spoštovanje ukrepov pa bo po potrebi preverjalo medobčinsko redarstvo.
Varčevalni ukrepi bodo v veljavi vse do normaliziranja izdatnosti vodnih virov. Preklic ukrepov bo objavljen na spletni strani JPK Mozirje.

Nekaj osnovnih nasvetov za varčevanje s pitno vodo:
po vsaki uporabi vode dobro zapremo pipo,
redno kontrolirajmo in preverjamo svoje vodomerne števce
preverjajmo delovanje pip in WC količkov za vodo in vodomerne števce,
pomivalni stroj in pralni stroj uporabljajmo samo, ko sta polna posode oziroma perila,
skrajšamo čas tuširanja,
med umivanjem zob, miljenjem rok, britjem in šamponiranjem zapirajmo pipo,
ponovno uporabimo vodo, ki smo jo uporabili za spiranje zelenjave, sadja in mesa (npr. za zalivanje lončnic, vrta …),
pralni ali pomivalni stroj prižgemo šele, ko je poln in uporabljamo varčne programe,
dvorišča pometemo, ne pomivamo jih z vodo oz. tlačnimi čistilci.

JPK Mozirje se vam zahvaljujemo za razumevanje in prosimo za dosledno upoštevanje ukrepov.