Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

Obvestilo o zapori ceste

Dne 20.10.2020 objavil Komunala Mozirje

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča, da bo v sredo 21.10.2020 od 7:00 do 19:00 ure popolna zapora lokalne ceste LC-267111 odsek most Spodnja rečica – Trnovec/odcep Gorica , na stacionaži 0+048 km, zaradi sanacije dotrajane in poškodovane odtočne cevi.

Obvoz v času popolne zapore bo urejen po ostalih občinskih cestah.

Prosimo za upoštevanje cestno prometne signalizacije.


PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE – LJUBNO OB SAVINJI

Dne 19.10.2020 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema LJUBNO, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.

PS: Da boste v bodoče kot uporabnik storitev JP Komunale Mozirje vedno sproti obveščeni o aktualnih zadevah, Vas prosimo da se na naši spletni stani   www.komunala-mozirje.si prijavite na E-obvestila. S prijavo boste na Vaši elektronski pošti vedno dobili vsa nova obvestila iz spletne strani.


Zapore cest v občini Ljubno

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Zaradi izvajanja gradbenih del bo spremenjen prometni režim na nekaterih občinskih cestah na Janezovem polju.

Uvoz z lokalne ceste LK 221211 na javno pot JP 721161 bo onemogočen, nekaj časa bo vzpostavljena tudi popolna zapora tudi na LZ 221171.

Dostopi do objektov, zemljišč in parkirišč v območjih izvajanja del bodo omogočeni samo za pešce. Za vse, katerim bo onemogočen dostop do parkirišč, bo na voljo parkiranje na začasnem parkirišču.

Podrobnosti o delih, zaporah, fazah gradnje in začasnem parkiranju so objavljene na spletnih straneh občine Ljubno: https://www.ljubno.si/files/other/news/78/279798obvestilo%20Janezovo%20polje-9.10.2020.pdf

Občane prosimo za potrpljenje in razumevanje.


Zapori cest v občini Rečica ob Savinji

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 31. 12. 2020, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, ureditve pločnika za pešce in območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici na JP 768261 in LC 267101, v različnih terminih izvedena občasna popolna zapora. Za vsako cesto posebej se v zgoraj navedenem terminu predvidi zapora 10 dni.

Obvozi so mogoči preko obstoječih državnih in lokalnih cest. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča.

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 19. 11. 2020, zaradi sanacije plazu na LC 267073, Žeronice Tišler – odcep Poljane, izvedena popolna zapora tega cestnega odseka. Obvoz je mogoč preko drugih javnih poti. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča vsak dan po 17. uri.


Zapora ceste v občini Mozirje

Dne 19.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Zaradi izvajanja obnovitvenih del bo predvidoma do 7. 11. 2020, med 7.00 in 17.00 uro zaprta občinska cesta Mozirje – Vrhi – Trnavče.

Zapora bo polovična z občasnimi 15-minutnimi popolnimi zaporami. Zapora ceste in obvoz bosta označena z ustrezno prometno signalizacijo. V primeru predčasnega dokončanja del bo zapora odstranjena takoj.