Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

OBVESTILA

Prekuhavanje pitne vode v Lučah

Dne 12.12.2017 objavil

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode v Lučah,  da je zaradi izpadov elektrike na objektih vodovoda onemogočena kontinuirana dezinfekcija, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Obvestilo velja do preklica.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila.


Nova storitev za občane občine Rečica ob Savinji

Dne 06.12.2017 objavil

V sodelovanju Občine Rečica ob Savinji in JP Komunala Mozirje ter koncesionarja – družbo Koto je dogovorjeno, da lahko občani Občine Rečica ob Savinji živalske stranske proizvode kategorije 3, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo proizvodnjo predajo na lokaciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. Predaja omenjenih odpadkov je brezplačna, za plačilo vseh stroškov se je zavezala Občina Rečica ob Savinji, uporabniki pa se ob predaji morajo izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje z odpadki.


Prekuhavanje pitne vode

Dne 26.11.2017 objavil

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode v naseljih DOBLETINA, ŽLABOR, KOKARJE, POTOK, LAČJA VAS, TRNOVEC, SPODNJE in ZGORNJE POBREŽJE ter HOMEC, ki se oskrbujejo iz vodohrana KOKARJE, da je zaradi izdatnejših padavin prišlo do povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati.

Obvestilo velja do preklica.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila…


Obvestilo uporabnikom v večstanovanjskih objektih

Dne 25.07.2014 objavil

OBVESTILO UPORABNIKOM V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH