Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

Delovni čas zbirnega centra

Dne 22.12.2021 objavil Andrej Ermenc

Spoštovani uporabniki storitev JP Komunale Mozirje

Obveščamo vas, da bo zbirni center v Lokah pri Mozirju dne 24. 12. 2021 in 31. 12. 2021 izjemoma odprt od 8:00 do 12:00 ure.

Vaše JPK Mozirje


OBVESTILO UPORABNIKOM – ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI – ODPADKI OD KOLIN

Dne 07.12.2021 objavil Andrej Kladnik

Spoštovani uporabniki storitev JP Komunale Mozirje

Kljub že do sedaj kar nekaj letni praksi in stalnem obvestilu na koledarju zbiranja odpadkov, vas glede na aktualni letni čas, ko se po domovih v večji meri vršijo koline, še dodatno obveščamo, da je v  delovnem času Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju, za občane občine Rečice ob Savinji in Mozirje na razpolago poseben zabojnik za zbiranje živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) kat (živalski ostanki od kolin, zakola perutnine, drobnice in podobno).

V sodelovanju med Občinama Rečica ob Savinji, Mozirje in JP Komunalo Mozirje ter koncesionarjem – družbo Koto je dogovorjeno, da lahko občani Občine Rečica ob Savinji in Mozirje, živalske stranske proizvode, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo proizvodnjo predajo na lokaciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. Predaja omenjenih odpadkov je brezplačna. Za plačilo vseh stroškov sta se zavezali Občini Rečica ob Savinji in Mozirje.

Uporabniki se ob predaji morajo izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje z odpadki.

V namenski zabojnik se živalski stranski proizvodi (ŽSP), odlagajo brez embalaže ali izključno v posebnih 100% biološko razgradljivih vrečkah za ŽSP.

Hvala za razumevanje in v upanju, da se omenjene storitve v maksimalni meri poslužujete lepo pozdravljeni!

Vaše JPK Mozirje


OBVESTILO

Dne 14.09.2021 objavil Andrej Ermenc

Uporabnike komunalnih storitev in ostale stranke obveščamo, da smo v JP Komunala d.o.o. Mozirje zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa sprejeli določene ukrepe z namenom varovanja zdravja zaposlenih in uporabnikov naših storitev. Podjetje bo zagotavljalo redno izvajanje komunalnih storitev, zaradi lažjega obvladovanja morebitnega širjenja okužb pa bo omejen fizični dostop strank do poslovnih prostorov podjetja.

Upravna stavba je od 15. 9. 2021 do preklica za stranke zaprta.

Stranke naprošamo, da v največji možni meri zadeve urejajo po elektronski pošti in preko telefona (spodaj navedeni kontakti). Če je le mogoče, se predhodno najavite in pred vstopom v objekt pozvonite.

Za splošne informacije, reklamacije in vprašanja v zvezi z izstavljenimi računi nas kontaktirajte na:

T.: 03 839 36 50, 03 839 36 61

E-naslov: komunala.mozirje@siol.net  ali info@komunala-mozirje.si

Dežurne številke:

OSKRBA S PITNO VODO: 041 621 950

KANALIZACIJA, ČN: 031 725 237

VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST: 041 887 533

Hvala za razumevanje.

                                                                                   Direktor:

                                                                                   Andrej Kladnik


PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE V MOZIRJU – sreda 18.08.2021

Dne 16.08.2021 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode v MOZIRJU – razen Podvrha in Kolovrata, da bo zaradi prevezave magistralnega cevovoda Letošč na Celinah v sredo 18.08.2021 od 8h dalje in predvidoma do 15h popolna prekinitev dobave in oskrbe s pitno vodo.

PS : Zaradi omenjenih del se lahko zgodi, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava – bela obarvanost vode (fizikalni pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztopljenega zraka v vodi, ki je pod pritiskom) lahko pa tudi do povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje.

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.

Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo:


JAVNI RAZPIS

Dne 19.07.2021 objavil Andrej Ermenc

Na spletni strani

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=406852

je objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za “Vodovodni materiali – vodovod Trnovec-Pobrežje”.