Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Dejavnosti

Javno podjetke Komunala d.o.o. Mozirje se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi: