Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Dejavnosti

Javno podjetke Komunala d.o.o. Mozirje se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi: