Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Vzdrževanje občinskih cest

Vzdržujemo občinske ceste v občini Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče ter Rečica ob Savinji in sicer v skladu z odloki o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah, ter v skladu s pogodbami o rednem vzdrževanju občinskih cest v omenjenih občinah.

V občini Mozirje vzdržujemo:

  • 55,464 km lokalnih cest,
  • 30,40 km javnih poti.

V občini Ljubno vzdržujemo:

  • 106,981 km lokalnih cest,
  • 21,639 km javnih poti.

V občini Luče vzdržujemo:

  • 54,516 km lokalnih cest,
  • 79,652 km javnih poti.