Vodovod - Dežurna služba
041 621 950
Ceste - Dežurna služba
041 887 533

Kontakt

Direktor: Andrej Ermenc
03/839 36 54

FRO: Darja Planinšek
03/839 36 52

Oskrba z vodo: Andrej Kladnik
03/839 36 66

Ravnanje z odpadki, kanalizacija in èišèenje: Marko Eberlinc
03/839 36 58

Cestna dejavnost: Vinko Zahojnik
03/839 36 56

Dežurni vodovodar
041 621-950