Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Kontakt

Direktor:
Andrej Kladnik
03/839 36 66


FRO:
Mirjana Sevčnikar
03/839 36 52


Oskrba z vodo:
Andrej Kladnik
03/839 36 66


Ravnanje z odpadki, kanalizacija in čiščenje:
Rok Jamnikar
03/839 36 58
rok@komunala-mozirje.si

Mojca Bačovnik
03/839 36 58

Informacije in naročanje za greznice in MKČN
Blaž Kralj
03/839 36 64 (od 8:00 – 14:00)
blaz@komunala-mozirje.si


Cestna dejavnost:
Vinko Zahojnik
03/839 36 56


Kataster in soglasja:
Peter Rušnik
03/839 36 54
peter@komunala-mozirje.si


Dežurni oskrba s pitno vodo:  041 621-950

Dežurni na kanalizaciji in čiščenju odpadnih vod: 031 725 237

Dežurni na cestah: 041 887 533