Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

PREKLIC PREKUHAVANJA PITNE VODE IZ VODOVODNEGA SISTEMA LETOŠČ

Dne 22.07.2020 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki (Slatina), Gornji Grad (Podhom), ter za uporabnike v Naseljih Okonina in Juvanje v občini Ljubno, ki se oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema Letošč, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni več potrebno prekuhavati.

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za strpnost in razumevanje.


PREKUHAVANJE PITNE VODE

Dne 09.07.2020 objavil Andrej Kladnik

JP Komunala d.o.o. Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu LETOŠČ, da je zaradi obilnih padavin v minulih dneh prišlo do zakasnele povečane motnosti vodnega vira, zato je potrebno vodo pred uporabo v gospodinjstvu prekuhavati. Priprava vode – kloriranje oz. dezinfekcija s plinskim klorom je potekala normalno in nemoteno, vendar ostaja tveganje, da je zaradi motnosti učinkovitost dezinfekcije padla in da so v vodi posledično lahko prisotni mikroorganizmi.

Ukrep prekuhavanja velja za naše uporabnike v občinah Nazarje, Mozirje, Rečica ob Savinji, delno Šmartno ob Paki in Gornji Grad, ter za uporabnike v Naseljih Okonina, Radmirje in Juvanje v občini Ljubno.


Obvestilo velja do preklica.

JP Komunala d.o.o Mozirje prosi uporabnike pitne vode za razumevanje in upoštevanje navodila…
Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo:


VZDRŽEVANJE INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE PO PREKINITVI UPORABE PITNE VODE V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Dne 15.05.2020 objavil Andrej Kladnik

Zaradi prekinitve dejavnosti v času epidemije COVID-19 se je uporaba pitne vode v številnih objektih zmanjšala ali povsem prekinila. Posledica je zastajanje vode v interni vodovodni napeljavi. To lahko poveča tveganje za zdravstveno neustreznost pitne vode tudi v kasnejšem obdobju, ko se bodo razmere normalizirale.

Z namenom, da bi se izognili težavam pri zagotavljanju skladnosti in zdravstvene ustreznosti pitne vode, ko se bo delo ponovno pričelo, lastnikom, upravnikom in odgovornim osebam objektov priporočamo, da do vzpostavitve običajnih razmer poskrbijo za osnovne preventivne ukrepe. Svetujemo, da poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi popolnoma izmenja vsaj v periodi 7 dni.  To storite z uporabo vode v WC kotličkih in z odprtjem vseh pip vsaj do stabilizacije temperature.

Pred ponovnim pričetkom dejavnosti v teh objektih vam svetujemo, da vzpostavitvi ustreznih higienskih ukrepov v interni vodovodni napeljavi posvetite posebno pozornost.

Več o pravilnem vzdrževanju hišnega omrežja si lahko preberete na spodnji povezavi na strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ

https://www.nijz.si/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-hisnega-vodovodnega-omrezja

V primeru dodatnih vprašanj in informacij smo na voljo.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi!


Blagajna

Dne 24.04.2020 objavil Andrej Ermenc

Poslovne partnerje in uporabnike naših storitev obveščamo, da bo od 28. 4. 2020 znova odprta blagajna JP Komunale Mozirje.

Blagajna bo odprta od 8.00 do 11.00.

Obvezna je uporaba maske, za razkuževanje rok bo poskrbljeno.

Za vaša vprašanja bomo dosegljivi samo po telefonu, mobilnih številkah in elektronski pošti. Vsi kontaktni podatki so objavljeni na naši spletni strani komunala-mozirje.si.

S spoštovanjem.


Zbirni center

Dne 14.04.2020 objavil Andrej Ermenc

Zbirni center Mozirje bo za fizične osebe od 14. aprila dalje odprt od ponedeljka do petka od 8.00 do 11.00 in od 11.30 do 14.00. V soboto od 8.00 do 12.00. Vstop v Zbirni center Mozirje je omogočen fizičnim osebam z osebnim vozilom s prikolico. Zaradi preprečitve širjenja covid-19 mora vsak, ki vstopa v zbirni center, nositi svojo zaščitno masko in rokavice ter pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.

V Zbirni center Mozirje je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico podjetja JP Komunala d.o.o. Mozirje. Občani sami razvrstijo odpadke v za to namenjene zabojnike, kesone. Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve stranki. V primeru, da stranka nima položnice, ne more vstopiti v zbirni center.

Vse ločene frakcije (embalažo, biološke in mešane komunalne odpadke) lahko občani puščajo v zabojnikih, na njihovem prevzemnem mestu oz. zbiralnici, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov. Zbiralnice so namenjene zbiranju ločeno pripravljene embalaže. V zbiralnice je prepovedano odlagati kosovne, nevarne, gradbene in ostale neprimerne odpadke.

V primeru, da so občani pri pripravi odpadkov doma potrebovali pomoč pri nakladanju, je pomembno, da si zagotovijo pomoč tudi pri razkladanju in razvrščanju odpadkov v zbirnem centru. Delavci v zbirnem centru so jim v pomoč samo glede svetovanja pri razvrščanju odpadkov.

Odpadke ni dovoljeno kuriti na prostem. Zakonsko je tudi prepovedano odlaganje odpadkov v naravo.