Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapore cest v občini Mozirje

Dne 19.10.2020 objavil
  1. Zaradi izvajanja obnovitvenih del bo delna zapora ceste LK 267700 Mozirje – Rožnik. Delna zapora ceste z občasnimi 15. minutnimi popolnimi zaporami bo trajala od 21. 10. 2020 do konca gradnje, med 7:00 in 17:00 uro. Zapora je dovoljena do predvidenega dokončanja del, v primeru predčasnega dokončanja del pa se zapora odstrani.

Obvoza ni možno zagotavljati zato bo izvajalec del omogočil dovoz za intervencijska dela.