Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapore cest v občini Ljubno

Dne 19.10.2020 objavil

Zaradi izvajanja gradbenih del bo spremenjen prometni režim na nekaterih občinskih cestah na Janezovem polju.

Uvoz z lokalne ceste LK 221211 na javno pot JP 721161 bo onemogočen, nekaj časa bo vzpostavljena tudi popolna zapora tudi na LZ 221171.

Dostopi do objektov, zemljišč in parkirišč v območjih izvajanja del bodo omogočeni samo za pešce. Za vse, katerim bo onemogočen dostop do parkirišč, bo na voljo parkiranje na začasnem parkirišču.

Podrobnosti o delih, zaporah, fazah gradnje in začasnem parkiranju so objavljene na spletnih straneh občine Ljubno: https://www.ljubno.si/files/other/news/78/279798obvestilo%20Janezovo%20polje-9.10.2020.pdf

Občane prosimo za potrpljenje in razumevanje.