Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapora ceste v občini Rečica ob Savinji

Dne 19.10.2020 objavil

Obveščamo občane in uporabnike cest, da bo predvidoma do 31. 12. 2020, zaradi rekonstrukcije regionalne ceste R1-225/1248 Radmirje – Mozirje, ureditve pločnika za pešce in območij avtobusnih postajališč v Sp. Rečici na JP 768261 in LC 267101, v različnih terminih izvedena občasna popolna zapora. Za vsako cesto posebej se v zgoraj navedenem terminu predvidi zapora 10 dni.

Obvozi so mogoči preko obstoječih državnih in lokalnih cest. Dostop za domačine oziroma občane na tem območju bo moten, vendar omogočen preko gradbišča.