Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Greznice in MKČN

Dne 29.04.2021 objavil

Uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav obveščamo, da je za informacije in naročanje na JP Komunala zadolžen Blaž Kralj.

Od 8.00 do 14.00 je dosegljiv na telefonu 03 8393661

in rov.jpkm@gmail.com