Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILO UPORABNIKOM – ŽIVALSKI STRANSKI PROIZVODI – ODPADKI OD KOLIN

Dne 07.12.2021 objavil

Spoštovani uporabniki storitev JP Komunale Mozirje

Kljub že do sedaj kar nekaj letni praksi in stalnem obvestilu na koledarju zbiranja odpadkov, vas glede na aktualni letni čas, ko se po domovih v večji meri vršijo koline, še dodatno obveščamo, da je v  delovnem času Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju, za občane občine Rečice ob Savinji in Mozirje na razpolago poseben zabojnik za zbiranje živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) kat (živalski ostanki od kolin, zakola perutnine, drobnice in podobno).

V sodelovanju med Občinama Rečica ob Savinji, Mozirje in JP Komunalo Mozirje ter koncesionarjem – družbo Koto je dogovorjeno, da lahko občani Občine Rečica ob Savinji in Mozirje, živalske stranske proizvode, ki nastanejo pri zakolu za lastno domačo proizvodnjo predajo na lokaciji Zbirnega centra v Lokah pri Mozirju. Predaja omenjenih odpadkov je brezplačna. Za plačilo vseh stroškov sta se zavezali Občini Rečica ob Savinji in Mozirje.

Uporabniki se ob predaji morajo izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje z odpadki.

V namenski zabojnik se živalski stranski proizvodi (ŽSP), odlagajo brez embalaže ali izključno v posebnih 100% biološko razgradljivih vrečkah za ŽSP.

Hvala za razumevanje in v upanju, da se omenjene storitve v maksimalni meri poslužujete lepo pozdravljeni!

Vaše JPK Mozirje