Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

V MESECU MAJU 2022 MOŽNOST OBČASNO MOTENE OSKRBE S PITNO VODO ZARADI IZGRADNJE KROŽIŠČA NA RENEKU IN OBNOVE VODOVODA

Dne 10.05.2022 objavil

Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode v naseljih (Sp. rečica, Nizka in Varpolje), da bo ob gradnji krožišča na Reneku zaradi zemeljskih del in dotrajanih obstoječih azbestno cementnih vodov povečana možnost nastanka okvar in posledično večkrat motena ter prekinjena dobava oz. oskrba s pitno vodo.

Te motnje, se bodo občasno lahko pojavljale predvidoma do konca meseca maja, oz. do zaključka obnove vodovodnega omrežja. Naj omenim, da se na območju novega krožišča v sklopu del v celoti obnovi obstoječi dotrajan azbestno cementni cevovod, ki ga bo nadomestil nov sodoben cevovod iz nodularne – duktilne litine. V sklopu obnove se bo zgradil tudi nov razdelilni razbremenilno merilni jašek.

PS : Zaradi omenjenih del se lahko zgodi, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje.

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.