Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

Zapora Aškerčeve ceste – odvoz smeti

Dne 31.08.2022 objavil

Spoštovani!

Zaradi zaprtja ceste na Aškerčevi ulici, Mozirje, bo smetarskemu vozilo onemogočen dostop do vaših zabojnikov za odpadke. Prosimo vas, da si prevzemno mesto uredite na dostopnem mestu, zgoraj ali spodaj ulice (priloga-slika).

Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Mozirje, morajo uporabniki po 9. členu zagotoviti, da se odpadki zbirajo na način, ki ustreza funkcionalnim, estetskim, higienično-tehničnim ter požarnovarnostnim pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah.

Prav tako, pa morajo povzročitelji v času odvoza zabojnikov za odpadke, zabojnik pripeljati iz zbirnega mesta na prevzemno in ga po izpraznitvi vrniti nazaj (15.člen Odloka).

Režim se upošteva do nadaljnjega.

JP Komunala d.o.o., Mozirje