Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

JAVNI RAZPIS

Dne 19.07.2021 objavil Andrej Ermenc

Na spletni strani

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=406852

je objavljen javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti za “Vodovodni materiali – vodovod Trnovec-Pobrežje”.


MOTENA OSKRBA IN PREKINITEV DOBAVE PITNE VODE NAZARJE 6.7.2021 v času med 12. in 14. uro!

Dne 06.07.2021 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala Mozirje d.o.o. obvešča vse porabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema LETOŠČ v Nazarjah, da bo v – TOREK 06.07.2021 od 12:00h in predvidoma do 14:00h – zaradi nujnih vzdrževalnih del in prevezav cevovodov v Cvetlični ulici popolna prekinitev dobave pitne vode v naslednjih območjih!

·         NAZARJE (Lesarska c., Zadrečka c., IC Glin – (Krančič, Benda), Cvetlična ul., Dobletinska ul., Tominškova ul., Tratnikova ul., Vrtnarska ul., Pod Slatino in Dobletina (Nazarski del), ter

·         SPODNJA REČICA (Nazarska stran)

PS : Zaradi omenjenih del se lahko zgodi, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje.

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.

Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo:


OBVESTILO PORABNIKOM VODE!

Dne 22.06.2021 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala Mozirje obvešča vse porabnike pitne vode na območju vodovodnega sistema Letošč v občinah Nazarje, Mozirje in Rečica, da je trenutno močno povečana poraba privedla do upada tlaka v vodovodnem sistemu in posledično do pomanjkanja vode in oteženega oskrbovanja višje ležečih vodohranov za oskrbo prebivalcev na višje ležečih predelih občin oz. posameznih naselij, zato je strogo prepovedano uporabljati vodo iz vodovodnega omrežja za zalivanje vrtov in ostalih površin ter polnjenje bazenov. Obvestilo velja do preklica! Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.


Greznice in MKČN

Dne 29.04.2021 objavil Andrej Ermenc

Uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav obveščamo, da je za informacije in naročanje na JP Komunala zadolžen Blaž Kralj.

Od 8.00 do 14.00 je dosegljiv na telefonu 03 8393661

in rov.jpkm@gmail.com


Navodila za obratovanje zbirnega centra

Dne 16.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Zbirni center Mozirje bo za fizične osebe od 16. oktobra dalje odprt od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ure in ob sobotah od 08:00 do 12:00 ure. Vstop v Zbirni center Mozirje je omogočen fizičnim osebam z osebnim vozilom s prikolico. Zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 mora vsak, ki vstopa v zbirni center, nositi svojo zaščitno masko in rokavice ter pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.

V Zbirni center Mozirje je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico podjetja JP Komunala d.o.o. Mozirje. Občani sami razvrstijo odpadke v za to namenjene zabojnike, kesone. Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve stranki. V primeru, da stranka nima položnice, ne more vstopiti v zbirni center.

Vse ločene frakcije (embalažo, biološke in mešane komunalne odpadke) lahko občani puščajo v zabojnikih, na njihovem prevzemnem mestu oz. zbiralnici, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov. Zbiralnice so namenjene zbiranju ločeno pripravljene embalaže. V zbiralnice je prepovedano odlagati kosovne, nevarne, gradbene in ostale neprimerne odpadke.

V primeru, da so občani pri pripravi odpadkov doma potrebovali pomoč pri nakladanju, je pomembno, da si zagotovijo pomoč tudi pri razkladanju in razvrščanju odpadkov v zbirnem centru. Delavci v zbirnem centru so jim v pomoč samo glede svetovanja pri razvrščanju odpadkov.

Odpadke ni dovoljeno kuriti na prostem. Zakonsko je tudi prepovedano odlaganje odpadkov v naravo. 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje