Vodovod - Dežurna služba 041 621 950 Ceste - Dežurna služba 041 887 533 Kanalizacija - Dežurna služba 031 725 237

OBVESTILA

SREDA 09.06.2021 MOTENA OSKRBA S PITNO VODO V LUČAH

Dne 08.06.2021 objavil Andrej Kladnik

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje, obvešča vse porabnike pitne vode v Lučah, da bo jutri v SREDO 09.06.2021 med 09:30. in predvidoma 13:00. uro motena in občasno prekinjena dobave pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del in prevezave na glavnem cevovodu pod Stoglejem.

PS : Zaradi omenjenih je velika verjetnost, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje.

Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje.

Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo:


Greznice in MKČN

Dne 29.04.2021 objavil Andrej Ermenc

Uporabnike greznic in malih komunalnih čistilnih naprav obveščamo, da je za informacije in naročanje na JP Komunala zadolžen Blaž Kralj.

Od 8.00 do 14.00 je dosegljiv na telefonu 03 8393661

in rov.jpkm@gmail.com


Navodila za obratovanje zbirnega centra

Dne 16.10.2020 objavil Komunala Mozirje

Zbirni center Mozirje bo za fizične osebe od 16. oktobra dalje odprt od ponedeljka do petka od 8:00 do 14:00 ure in ob sobotah od 08:00 do 12:00 ure. Vstop v Zbirni center Mozirje je omogočen fizičnim osebam z osebnim vozilom s prikolico. Zaradi preprečitve širjenja virusa COVID-19 mora vsak, ki vstopa v zbirni center, nositi svojo zaščitno masko in rokavice ter pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.

V Zbirni center Mozirje je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico podjetja JP Komunala d.o.o. Mozirje. Občani sami razvrstijo odpadke v za to namenjene zabojnike, kesone. Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve stranki. V primeru, da stranka nima položnice, ne more vstopiti v zbirni center.

Vse ločene frakcije (embalažo, biološke in mešane komunalne odpadke) lahko občani puščajo v zabojnikih, na njihovem prevzemnem mestu oz. zbiralnici, kjer bo odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov. Zbiralnice so namenjene zbiranju ločeno pripravljene embalaže. V zbiralnice je prepovedano odlagati kosovne, nevarne, gradbene in ostale neprimerne odpadke.

V primeru, da so občani pri pripravi odpadkov doma potrebovali pomoč pri nakladanju, je pomembno, da si zagotovijo pomoč tudi pri razkladanju in razvrščanju odpadkov v zbirnem centru. Delavci v zbirnem centru so jim v pomoč samo glede svetovanja pri razvrščanju odpadkov.

Odpadke ni dovoljeno kuriti na prostem. Zakonsko je tudi prepovedano odlaganje odpadkov v naravo. 

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje